CONTACT

Leistritz Machinery (Taicang) Co., Ltd.

Address:No. 215411, Fuzhou Road, Taicang, Jiangsu 215411
Tel:+86-512-5320 6060 / Fax:+86-512-5320 6061
Email:DZhang@leistritz.com / Website:www.leistritz-china.cn
Group headquarters:www.leistritz.com