ROUTER

Leistritz Ma­chin­ery (Taicang) Co., Ltd.

Build­ing 2, No. 33 Fuzhou Rd. Nan­jiao, Taicang, Jiangsu 215411, China
Tel:+86-512-5320 6060
Fax:+86-512-5320 6061

Shang­hai Branch

Shang­hai Branch: Rm. 902, No.400, Zhe­jiang Zhong Rd., Shang­hai 200001, China
Tel:+ 86-21-6352 3268
Fax:+ 86-21-6352 3138